Ý tưởng giao dịch Vàng và S&P 500 trong tuần từ 14 – 18/10/2019

Vàng Xu hướng: Trung tính trong ngắn hạn. Tăng trong dài hạn. Các mức hỗ trợ 1350, 1380, 1400 và 1440. Kháng cự 1525 đến …