Chiến lược giao dịch Forex: GBPUSD, USDJPY, Dầu từ 12/8 – 16/8/2019

Tất cả các biểu đồ phân tích được hiển thị theo biểu đồ ngày. GBPUSD: Xu hướng giảm. Các ngưỡng kháng cự: 1.2820-70, 1.2770, 1.2580, …