Liên hệ

Skype: tinforex

Email hỗ trợ khách hàng (For Customer): support@galaforex.com

Email hỗ trợ đối tác (For Partner): partner@galaforex.com

(*) là bắt buộc