Giống như bài viết "Nhân đôi tài khoản 10,000 USD với Forex mà không cần phải làm gì", mình cũng cài Robot trên tài khoản 10,000 USD này. Robot sẽ thay mình giao dịch tự động 100%. Mình không cần phải tốn thời gian phân tích, theo dõi thị trường và tập trung hoàn toàn...