Thống kê tài khoản 10,000 USD chạy Robot: Lãi 55.51% sau 5 tháng 28 ngày

Giống như bài viết “Nhân đôi tài khoản 10,000 USD với Forex mà không cần phải làm gì“, mình cũng cài Robot trên tài khoản 10,000 USD này.

Robot sẽ thay mình giao dịch tự động 100%. Mình không cần phải tốn thời gian phân tích, theo dõi thị trường và tập trung hoàn toàn vào công việc chính, điều duy nhất mình cần làm là kiểm tra kết quả định kỳ.

Tài khoản này được mở vào đầu tháng 5 năm 2022, sau đó nạp tiền ngày 05/05/2022 và Robot bắt đầu giao dịch ngày 30/06/2022.

Tính đến 4:15 PM ngày 28/12/2022:

– Tổng nạp: 10,000 USD
– Tổng lợi nhuận: 5,552.69 USD (55.52%)
– Maximal Drawdown: 3.48%
– Tổng số lệnh giao dịch: 5909
– Tổng số lệnh giao dịch có lãi: 4564 (77.24%)

Bạn nhấn vào các hình ảnh sau để xem chi tiết:

Nạp tiền ngày 05/05/2022 và Robot bắt đầu giao dịch ngày 30/06/2022

 

Thống kê đến ngày 28/12/2022

 

Lệnh trạng thái đang mở

 

Báo cáo của MT4

 

Thống kê trên MQL5

Bài viết liên quan