Ý tưởng giao dịch Vàng, Dầu và AUD/USD trong tuần từ 27/7 đến 31/7/2020

AUD/USD

Xu hướng trong ngắn hạn: Tăng.

Các mức quan trọng: 0.6560, 0.6670, 0.7030, 0.7200.

Tín hiệu price action: Gần đây, mô hình Inside Bar được hình thành dưới mức 0.7060.

Ý tưởng giao dịch: Canh mua khi tỷ giá thoái lui về gần mức hỗ trợ 0.7060 với mục tiêu chốt lời là 0.7200 hoặc 0.7395.

Biểu đồ:

Dầu thô

Xu hướng trong ngắn hạn: Trung lập.

Các mức quan trọng: 28.60, 34.50, 36.20, 41.50.

Tín hiệu price action: Mô hình kết hợp giữa Bearish Tails Bar và Inside Bar được hình thành vào tuần trước dưới mức kháng cự 41.50.

Ý tưởng giao dịch: Chờ đợi tỷ giá breakout mô hình Bearish Tails Bar và Inside Bar để mua hoặc bán, nếu giá phá vỡ dưới mô hình thì khả nó sẽ giảm về 36.20, sau đó là 34.50.

Biểu đồ:

Vàng (XAU/USD)

Xu hướng trong ngắn hạn: Tăng.

Các mức quan trọng: 1560, 1640, 1670, 1790, 1816, 1915 và 2000.

Tín hiệu price action: Tín hiệu Bullish Pin Bar và mô hình Inside Bar được hình thành ở khu vực 1790 đến 1816 và giá vàng đã tăng mạnh từ khu vực này.

Ý tưởng giao dịch: Canh mua khi giá vàng kiểm tra lại khu vực 1790 đến 1816, mục tiêu chốt lời là 1900 hoặc 2000.

Biểu đồ:

Bài viết liên quan