Ý tưởng giao dịch Vàng, AUD/USD trong tuần từ 20/7 đến 24/7/2020

AUD/USD

Xu hướng: Tăng.

  • Các mức hỗ trợ: 0.6560 và 0.6670.
  • Kháng cự: 0.7030-60 và 0.7200.

Tín hiệu price action: Một mẫu Inside Bar đã hình thành dưới mức 0.7060 trong thời gian gần đây.

Ý tưởng giao dịch: Canh mua khi giá thoái lui hoặc xuất hiện Pin Bar trên vùng hỗ trợ 0.6560 và 0.6670, mục tiêu chốt lời là 0.7200.

Biểu đồ:

Vàng – XAU/USD

Xu hướng: Tăng.

  • Các mức hỗ trợ: 1535 đến 1560 và 1640 đến 1670.
  • Kháng cự: 1915.

Tín hiệu price action: Pin bar tăng giá được hình thành ở mức 1790 vào tuần trước. Mẫu Inside Bar cũng được hình thành ngay trên mức 1790 vào cuối tuần trước.

Ý tưởng giao dịch: Canh mua khi giá thoái lui về gần mức hỗ trợ chính 1670, mục tiêu chốt lời là 1820 hoặc 1915.

Biểu đồ:

Bài viết liên quan