Ý tưởng giao dịch Vàng, GBP/USD và S&P 500 trong tuần từ ngày 24/8 đến 28/8/2020

GBP/USD

Xu hướng: Tăng ngắn hạn.

Các mức chính: 1.2250, 1.2500, khu vực từ 1.2640 đến 1.2660, 1.2725, 1.2810, 1.2980, khu vực từ 1.3180 đến 1.3200.

Tín hiệu price action: Tỷ giá đã tăng lên sau khi Bullish Pin Bar được hình thành ở mức 1.2980 vài tuần trước.

Ý tưởng giao dịch: Canh mua khi tỷ giá thoái lui nhưng vẫn trên vùng hỗ trợ chính 1.2640 đến 1.2810, mục tiêu chốt lời là 1.3180.

Vàng (XAU/USD)

Xu hướng: Tăng ngắn hạn.

Các mức chính: 1560, 1640, 1670, 1790, 1816, 1866, khu vực từ 1905 đến 1915, 1980, 2000, 2070.

Tín hiệu price action: Một Pin Bar đã hình thành ở mức hỗ trợ 1905 vào cuối tuần trước. Giá vàng cũng đã tăng cao hơn từ sau khi Bullish Tailed Bar hình thành ở mức 1866.

Ý tưởng giao dịch: Canh mua khi giá vàng thoái lui về vùng hỗ trợ từ 1866 đến 1905, mục tiêu chốt lời là 2000 và 2070.

S&P 500

Xu hướng: Tăng ngắn hạn.

Các mức chính: 2800, 2970, khu vực từ 3140 đến 3150, khu vực từ 3210 đến 3230, 3290, 3398.

Tín hiệu price action: Chỉ số đã breakout sau khi hình thành 2 Bullish Pin Bars vào cuối tuần trước. Nó cũng tăng mạnh sau khi 2 mẫu nến Bullish Pin Bars hình thành ở mức hỗ trợ 3210 vài tuần trước.

Ý tưởng giao dịch: Canh mua khi chỉ số thoái lui hoặc xuất hiện tín hiệu mua trên khung thời gian D1, nhưng nó vẫn trên mức hỗ trợ 3210. Mục tiêu chốt lời là 3398.

Bài viết liên quan