Ý tưởng giao dịch Vàng, AUD/USD và GBP/USD trong tuần từ 6/7 đến 10/7/2020

AUD/USD

Xu hướng: Tăng ngắn hạn.

  • Các mức hỗ trợ: 0.6560 và 0.6670.
  • Kháng cự: 0.7030 và 0.7200.

Tín hiệu price action: Cuối cùng, tỷ giá đã bắt đầu tăng cao hơn sau khi phá vỡ mô hình Inside Bar được hình thành ở mức hỗ trợ 0.6805 trong 3 tuần trước.

Ý tưởng giao dịch: Canh mua khi xuất hiện tín hiệu Pin Bar hoặc tín hiệu Inside Bar trên vùng hỗ trợ 0.6560 và 0.6670, mục tiêu chốt lời là 0.7030 hoặc 0.7200.

Biểu đồ:

Vàng (XAU/USD)

Xu hướng: Tăng.

  • Các mức hỗ trợ: 1535 đến 1560 và 1640 đến 1660.
  • Kháng cự: 1740 đến 1765.

Tín hiệu price action: Nhiều Bullish Pin Bar đã hình thành trên mức 1740 trong 2 tuần qua.

Ý tưởng giao dịch: Canh mua khi xuất hiện Pin Bar trên mức hỗ trợ 1640 đến 1660, mục tiêu chốt lời là 1800 và sau đó là 1900.

Biểu đồ:

GBP/USD

Xu hướng: Giảm ngắn hạn.

  • Các mức hỗ trợ: 1.2150 đến 1.2250.
  • Kháng cự: 1.2640 đến 1.2770 và 1.3190.

Tín hiệu price action: Pin Bar nhỏ đã hình thành vào cuối tuần. Pin Bar giảm giá được hình thành ở mức kháng cự 1.2640 trong hơn 3 tuần trước.

Ý tưởng giao dịch: Canh bán khi xuất hiện tín hiệu giảm (như Pin Bar, Inside Bar) dưới vùng kháng cự từ 1.2640 đến 1.2725, mục tiêu chốt lời từ 1.2150 đến 1.2250.

Biểu đồ:

Bài viết liên quan