Ý tưởng giao dịch Vàng, AUD/USD và S&P 500 trong tuần từ 17/8 đến 21/8/2020

AUD/USD

Xu hướng: Tăng trong ngắn hạn.

Các mức quan trọng: 0.6560, 0.6670, 0.6970, 0.7050-60, 0.7200.

Tín hiệu price action: Tỷ giá đã tăng sau khi Bullish Pin Bar hình thành vào tuần trước ngay trên mức hỗ trợ 0.7050-60.

Ý tưởng giao dịch: Canh mua khi tỷ giá thoái lui hoặc xuất hiện tín hiệu mua trên trên vùng hỗ trợ 0.7050-60 trong khung thời gian H4/D1, mục tiêu chốt lời là 0.7200 hoặc 0.7395.

Vàng (XAU/USD)

Xu hướng: Tăng trong ngắn hạn.

Các mức quan trọng: 1560, 1640, 1670, 1790, 1816, 1866, 1905 đến 1915, 1980, 2000, 2070

Tín hiệu price action: Vào tuần trước, giá vàng đã kiểm tra lại mức quan trọng trong ngắn hạn là 1905, sau đó hình thành mô hình Bullish Tails Bar và đã tăng cao hơn từ mô hình Inside Bar vào cuối tuần trước.

Ý tưởng giao dịch: Canh mua khi giá vàng thoái lui về vùng hỗ trợ từ 1866 đến 1905, mục tiêu chốt lời là 2000 hoặc 2070.

S&P 500

Xu hướng: Tăng trong ngắn hạn.

Các mức quan trọng: 2800, 2970, khu vực 3140-50, khu vực 3210-30, 3290, 3398

Tín hiệu price action: Mô hình Multiple Inside Bar đã hình thành trong tuần qua và nó đã bứt phá mạnh mẽ sau khi 2 thanh Bullish Pin Bar hình thành ở mức hỗ trợ 3210 trong hơn 2 tuần trước.

Ý tưởng giao dịch: Canh mua khi chỉ số thoái lui trên vùng hỗ trợ từ 3210 đến 3290, mục tiêu chốt lời là 3398.

Bài viết liên quan