Ý tưởng giao dịch Vàng, AUD/USD và GBP/USD trong tuần từ 1/6 đến 5/6/2020

AUD/USD

Xu hướng: Tăng.

  • Các mức kháng cự: 0.7030.
  • Hỗ trợ: 0.6560 và 0.6375.

Tín hiệu price action: Tỷ giá đã phá vỡ mức 0.6680 sau khi hình thành mô hình Inside Bar.

Ý tưởng giao dịch: Canh mua trên vùng hỗ trợ từ 0.6375 đến 0.6560, mục tiêu chốt lời là 0.7030.

Xem biểu đồ:

GBP/USD

Xu hướng: Không xác định

  • Các mức kháng cự: 1.3190, 1.2770 và 1.2640.
  • Hỗ trợ: 1.2250, 1.2020 và 1.1400.

Tín hiệu price action: Tỷ giá đã tăng sau khi hình thành các Inside Bar vào cuối tuần trước, ngay trên mức hỗ trợ ngắn hạn 1.2250.

Ý tưởng giao dịch: Canh mua khi xuất hiện tín hiệu mua trên 1.2250, mục tiêu chốt lời là 1.2640.

Xem biểu đồ:

Vàng

Xu hướng: Tăng dài hạn.

  • Các mức hỗ trợ: 1445, 1535 đến 1560 và 1640-60.
  • Hỗ trợ: 1740 – 1750.

Tín hiệu price action: Giá đã tăng lên từ một thanh Pin Bar tăng giá được hình thành vào giữa tuần trước trên mức hỗ trợ 1660. Một thanh Pin giảm giá hình thành ở mức 1740 vào 2 tuần trước.

Ý tưởng giao dịch: Chờ giá điều chỉnh giảm và canh mua trên mức 1660, mục tiêu chốt lời là 1740 hoặc cao hơn.

Xem biểu đồ:

Bài viết liên quan