Ý tưởng giao dịch GBP/USD, Vàng, Dầu thô trong tuần 18/5 – 22/5/2020

GBP/USD

Xu hướng: Giảm.

  • Các mức kháng cự: 1.3190, 1.2770 và 1.2640.
  • Hỗ trợ: 1.2250, 1.2020 và 1.1400.

Tín hiệu price action: Tỷ giá đã giảm thấp hơn sau khi hình thành nến pin bar giảm 2 tuần trước.

Ý tưởng giao dịch: Canh bán khi xuất hiện tín hiệu giảm dưới kháng cự 1.2640. Mục tiêu chốt lời là 1.2250 đến 1.2020 hoặc 1.1400.

Chi tiết biểu đồ:

Vàng (XAU/USD)

Xu hướng: Tăng dài hạn.

  • Các mức hỗ trợ 1445, 1535-1560 và 1640-60.
  • Kháng cự 1740.

Tín hiệu price action: Giá vàng đã tăng mạnh kể từ khi hình thành nến pin bar tăng tại mức 1675 trong thời gian gần đây. Trên biểu đồ cũng đã hình thành Inside Bar rất nhỏ vào tuần trước.

Ý tưởng giao dịch: Canh mua khi giá vàng thoái lui trên vùng hỗ trợ 1560, mục tiêu chốt lời là 1740 hoặc cao hơn.

Chi tiết biểu đồ:

Dầu thô kỳ hạn (WTI)

Xu hướng: Giảm.

  • Các mức hỗ trợ 6.00, 10.00, 18.00.
  • Kháng cự 36.30 và 41.50

Ý tưởng giao dịch: Canh bán dưới mức kháng cự 41.50, mục tiêu chốt lời là 28.00 hoặc 18.00.

Chi tiết biểu đồ:

Bài viết liên quan