Phân tích kỹ thuật và chiến lược giao dịch forex, vàng từ ngày 02 – 06/10/2017

EUR/USD quay trở lại vùng hỗ trợ chính

EUR/USD vẫn đang trong xu hướng tăng mặc dù tuần trước EUR/USD đã quay đầu giảm. Giá giảm về vùng hỗ trợ 1,1715 – 1,1666 và đã tăng nhẹ vào cuối tuần. Bạn có thể theo dõi EUR/USD giảm nhẹ trong tuần này và chờ tín hiệu mua tại 1,1660 hoặc trên mức này.

Phân tích kỹ thuật và chiến lược giao dịch forex, vàng từ ngày 02 - 06/10/2017

GBP/USD quay trở lại đường EMA 21 trong xu hướng tăng

GBP/USD quay đầu giảm nhẹ vào cuối tuần trước, giảm xuống gần đường EMA 21. Chúng tôi vẫn lạc quan vì xu hướng chung là vẫn tăng mạnh và chúng tôi đang chờ một cơ hội mua vào trên mức 1,3260.

Phân tích kỹ thuật và chiến lược giao dịch forex, vàng từ ngày 02 - 06/10/2017

AUD/USD trở lại vùng mua chính

AUDD/USD đã đảo chiều giảm trong vài tuần vừa qua xuống vùng hỗ trợ chính 0,7825-0,7755. AUD/USD đã tăng nhẹ vào thứ năm tuần trước cho thấy một số nhà đầu tư quan tâm mua vào tại vùng hỗ trợ này. AUD/USD cần đóng cửa của trên mức 0,7755 ở biểu đồ D1 để có cơ hội tăng đáng kể trong tuần này. Vì vậy, chúng tôi đang chờ tín hiệu mua vào tại mức gần hoặc cao hơn vùng hỗ trợ này. Các nhà đầu tư có thể coi tín hiệu pin bar vào thứ năm tuần trước như là tín hiệu mua tiềm ẩn và vẫn phải nhớ rằng đặt stop loss dưới mức 0,7755.

Phân tích kỹ thuật và chiến lược giao dịch forex, vàng từ ngày 02 - 06/10/2017

Vàng vẫn nằm trong vùng hỗ trợ

Vùng hỗ trợ của vàng trong khoảng 1295 – 1275, chúng tôi đang chờ tín hiệu mua nếu giá vàng đóng cửa ở mức giá cao hơn 1275 trong biểu đồ D1 và mục tiêu là test lại vùng 1330.

Phân tích kỹ thuật và chiến lược giao dịch forex, vàng từ ngày 02 - 06/10/2017

Bài viết liên quan