Khung thời gian trong forex

Bạn có thể nhìn thấy khung thời gian forex ở trên biểu đồ. Hầu hết các nhà đầu tư đều sử dụng mô hình nến Nhật (Candlestick), mô hình nến Nhật giúp chúng ta dễ đọc và các nhà đầu tư mới có thể nhận ra một cách nhanh chóng.

Tất cả các biểu đồ trong forex mà bạn thấy đều có một khung thời gian cụ thể. Trong bài viết trước thì bạn đã biết được mô hình nến Nhật là gì, đó là một loạt các cây nến được vẽ trên một biểu đồ. Khung thời gian của biểu đồ đơn giản chỉ là chiều dài thời gian của mỗi nến.

Dưới đây là biểu đồ 1 giờ (thường được viết là “1hr chart” hay “hourly chart”)

Khung thời gian trong forex

Mỗi cây nên trong biểu đồ 1 giờ đều được mở và đóng chính xác trong vòng 1 giờ. Cây nến được hình thành như sau:

Nến trước đóng thì lập tức một cây nến mới sẽ mở.
Nến mới chuyển động lên xuống theo giá trong vòng 1 giờ.
Nến này tiếp tục đóng và nến mới sẽ mở ra ngay lập tức,….

Mỗi ngọn nến trên biểu đồ đại diện cho cho một khung thời gian cụ thể như 1 phút, 5 phút, 15 phút, 30 phút, 1 giờ, 4 giờ, 1 ngày, 1 tuần, 1 tháng.

Bài trước: Các loại biểu đồ forex

Bài tiếp theo: Khái niệm mô hình nến cơ bản

Bài viết liên quan