Các loại phân tích thị trường forex

Bạn đã biết được lịch sử của forex, làm thế nào mà nó hoạt động, những gì ảnh hưởng đến giá cả,…. Nhưng học hỏi thì không bao giờ ngừng, ngay cả khi bạn đọc hết tất cả các bài viết trên GalaForex.com, bạn phải liên tục “theo đuổi” kiến thức càng nhiều càng tốt để bạn có thể trở thành một bật thầy forex thực sự. Việc học là không bao giờ kết thúc! Bạn đã sẵn sàng cam kết thực hiện điều này?

Có 3 loại phân tích thị trường forex

  • Phân tích kỹ thuật
  • Phân tích cơ bản
  • Phân tích tâm lý

Luôn có những cuộc tranh luận để biết được loại phân tích nào tốt nhất, nhưng để cho bạn biết sự thật, bạn cần phải biết cả 3.

Giống như việc bạn đứng trên một chiếc ghết ba chân.

Các loại phân tích thị trường forex

Nếu 1 trong 3 chân bị gãy hoặc yếu thì chắc chắn bạn sẽ té sấp mặt khi ngồi trên cái ghế này. Trong kinh doanh forex cũng vậy, nếu bạn bỏ qua 1 trong 3 cách phân tích thì đó là một cơ hội tốt để bạn mất tiền.

Các loại phân tích thị trường forex

Bài viết liên quan