3 cách đơn giản để quản lý đầu tư forex tốt hơn

Trong đầu tư forex, tích cực quản lý các giao dịch đang mở cũng quan trọng như kế hoạch đầu tư của bạn. Dưới đây là 3 gợi ý để giúp bạn quản lý hiệu quả các giao dịch đang mở.

1. Giữ liên lạc với thị trường

Cho dù bạn là một nhà phân tích kỹ thuật, cơ bản hoặc kết hợp cả hai thì bạn không thể phủ nhận rằng các báo cáo kinh tế ảnh hưởng đến chuyển động của giá. Đây là lý do tại sao “giữ liên lạc” với các sự kiện gây rủi ro cho các giao dịch của bạn.

Một số người cho rằng phản ứng của thị trường đối với tin tức là quan trọng hơn bản thân của tin tức. Nhưng làm thế nào bạn có thể tận dụng tối đa phản ứng của thị trường nếu không có ý tưởng về các sự kiện tin tức?

3-cach-don-gian-de-quan-ly-dau-tu-forex-tot-hon

2. Hãy linh hoạt với kế hoạch đầu tư forex của bạn

Nếu bạn đã đọc nhiều bài viết trên GalaForex thì bạn nên biết tầm quan trọng của kế hoạch đầu tư forex. Linh hoạt không có nghĩa là hoàn toàn tự phát và không theo kế hoạch ban đầu. Điều này có nghĩa là bạn đang thực hiện các điều chỉnh dựa trên các yếu tố đã thay đổi kể từ khi bạn lập kế hoạch ban đầu.

Tính linh hoạt đòi hỏi bạn phải thường xuyên kiểm tra tính hợp lệ của các thiết lập theo thời gian. Ngoài ra, hãy nhớ rằng các giao dịch của bạn mở càng lâu thì bạn càng đối mặt với rủi ro càng nhiều hơn. Bạn đã có kế hoạch gì để duy trì hoạt động đầu tư forex của mình trong bao lâu? Thiết lập của bạn có còn hiệu lực sau vài giờ, ngày hoặc thậm chí vài tuần?

3. Cập nhật các giao dịch và khối lượng giao dịch

Nếu một hoặc hai yếu tố trong kế hoạch đầu tư của bạn không đi theo đúng dự đoán của bạn nhưng bạn vẫn nghĩ rắng ý tưởng này vẫn có giá trị, bạn có thể giảm khối lượng giao dịch. Mặt khác, nếu bạn nhận thấy rằng chuyển động của giá tốt hơn so với mong muốn thì bạn có thể điều chính stop loss về gần vị trí mua/bán hoặc có lãi một phần.

Bài viết liên quan