Kinh nghiệm
Bạn là một nhà đầu tư forex hay một con bạc?

Bạn là một nhà đầu tư forex hay một con bạc?

Tại sao bạn đầu tư forex? Hãy để GalaForex đoán... Bởi vì bạn muốn tạo ra một tấn tiền để có thể mua bất cứ điều gì bạn muốn? Trong khi đây là một lý do hoàn toàn hợp lệ, nó có...