Kiến thức
Cặp tiền tệ trong forex

Cặp tiền tệ trong forex

Các cặp tiền tệp phổ biến trong forex Đến nay, bạn đã biết được thị trường forex là gì và giờ giao dịch trong thị trường forex. Bây giờ là thời gian để xem xét những gì thực sự...

Giờ giao dịch trong forex

Giờ giao dịch trong forex

Khi nào thị trường forex mở cửa và đóng cửa? Không giống như hầu hết các thị trường tài chính khác là mở cửa lúc 8 giờ sàng và đóng cửa vào lúc 6 giờ chiều, forex mở cửa 24 giờ...

Đầu tư forex là gì?

Đầu tư forex là gì?

Forex là gì? Đây là câu hỏi mà hầu hết tất cả những ai mới tìm hiểu về forex đều hỏi. Khi tôi gặp những người mới, thì phần lớn trong số họ không biết forex là gì. Thị trường...