Ý tưởng giao dịch Vàng và S&P 500 trong tuần từ 14 – 18/10/2019

Vàng

Xu hướng: Trung tính trong ngắn hạn. Tăng trong dài hạn.

  • Các mức hỗ trợ 1350, 1380, 1400 và 1440.
  • Kháng cự 1525 đến 1550.

Lưu ý hiện tại: Xu hướng ngắn hạn chuyển sang trung tính trong vài tuần qua. Xu hướng dài hạn là tăng trong khi giá vẫn nằm trên vùng hỗ trợ dài hạn 1400 đến 1440.

Ý tưởng giao dịch 1: Xem xét bán khi xuất hiện nến giảm (thanh pin) và dưới mức 1525, mục tiêu chốt lời 1440 đến 1480.

Ý tưởng giao dịch 2: Mua khi giá giảm về vùng hỗ trợ 1440 đến 1450, mục tiêu chốt lời 1500 và 1550.

Chi tiết biểu đồ:

Y tuong giao dich Vang

S&P 500

Xu hướng: Tăng.

  • Các mức hỗ trợ: 2860, 2890 và 2800 đến 2825.
  • Kháng cự 2970 đến 2980, 3000 và 3030.

Lưu ý hiện tại: Vùng hỗ trợ kỹ thuật mạnh đã hình thành sau khi giá giữ vững tại khu vực 2860 đến 2890.

Ý tưởng thương mại tiềm năng: Xem xét mua khi giá thoái lui về vùng hỗ trợ 2860 đến 2890. Mục tiêu chốt lời 2940, 2980 và 3030.

Chi tiết biểu đồ:

Y tuong giao dich S&P 500

Lưu ý: Ý tưởng giao dịch này được phân tích bởi phương pháp Price Action và chỉ mang tính chất tham khảo, bạn cần tìm kiếm thêm nhiều nguồn tư vấn trước khi quyết định giao dịch.

Leave a Comment!