Ý tưởng giao dịch Vàng, NZDUSD và S&P 500 trong tuần từ 02/03 – 06/03/2020

NZDUSD

Xu hướng: Giảm

  • Các mức kháng cự: 0.6750 và 0.6440-70
  • Hỗ trợ: 0.6200.

Lưu ý: Xu hướng vẫn là giảm khi giá vẫn còn dưới 0.6440-70 và các khu vực kháng cự chính 0.6750.

Ý tưởng giao dịch: Bán khi xuất hiện nến giảm trong khi giá vẫn dưới mức 0.6440-70. Mục tiêu lợi nhuận là 0.6200 hoặc thấp hơn.

Xem chi tiết biểu đồ:

phan tich bieu do NZDUSD

Vàng

Xu hướng: Tăng.

  • Các mức hỗ trợ: 1525, 1540.
  • Kháng cự: 1690.

Ý tưởng giao dịch: Mua khi xuất hiện nến tăng gần khu vực hỗ trợ từ 1525 đến 1540, mục tiêu lợi nhuận là 1610 và 1690.

Xem chi tiết biểu đồ:

phan tich bieu do vang

S&P 500

Xu hướng: Tăng dài hạn.

  • Các mức hỗ trợ: 2800, 2860.
  • Kháng cự: 3160 đến 3180, và 3398.

Ý tưởng giao dịch: Mua khi xuất hiện nến pin bar tăng tại gần khu vực hỗ trợ 2800 đến 2860, mục tiêu lợi nhuận 3160 hoặc 3180.

Xem chi tiết biểu đồ:

phan tich bieu do sp 500

Lưu ý: Ý tưởng giao dịch chỉ mang tính chất tham khảo.

Bài viết liên quan