Ý tưởng giao dịch Vàng, GBP/USD và NZD/USD trong tuần từ ngày 22/06 – 26/06/2020

GBP/USD

Xu hướng: Trung lập.

  • Hỗ trợ: 1.2150 đến 1.2250.
  • Kháng cự: 1.2640 đến 1.2770 và 1.3190.

Tín hiệu price action: Một Pin Bar giảm giá đã hình thành ở mức kháng cự 1.2640 trong 2 tuần trước.

Ý tưởng giao dịch: Canh bán khi xuất hiện tín hiệu price action giảm (ví dụ: pin bar giảm) dưới vùng kháng cự 1.2640 đến 1.2725, mục tiêu chốt lời là 1.2150 đến 1.2250.

Biểu đồ:

Vàng (XAU/USD)

Xu hướng: Tăng dài hạn.

  • Hỗ trợ: 1535 đến 1560 và 1640 đến 1660.
  • Kháng cự: 1740 đến 1760.

Tín hiệu price action: Giá đã phá vỡ từ mô hình Pin Bar và Inside Bar đã hình thành ngay dưới mức kháng cự 1740 vào tuần trước.

Ý tưởng giao dịch: Canh mua khi xuất hiện Pin Bar hoặc Inside Bar, và giá phải giữ trên mức hỗ trợ 1660. Mục tiêu chốt lời là 1760 và 1800.

Biểu đồ:

NZD/USD

Xu hướng: Tăng ngắn hạn.

  • Hỗ trợ 0.6160 đến 0.6215 và 0.6375.
  • Kháng cự: 0.6570.

Tín hiệu price action: Một thanh pin Bullish được hình thành vào đầu tuần trước trên mức hỗ trợ ngắn hạn là 0.6375.

Ý tưởng giao dịch: Canh mua khi giá thoái lui và xuất hiện tín hiệu price action tăng trên vùng hỗ trợ 0.6160 đến 0.6215, mục tiêu chốt lời là 0.6570.

Biểu đồ:

Bài viết liên quan