Ý tưởng giao dịch S&P 500, Vàng và AUDUSD trong tuần từ 30/03 – 03/04/2020

S&P 500

Xu hướng: Giảm.

  • Các mức hỗ trợ: 2320 và 2200.
  • Kháng cự: 2735, 2860, 2930 và 3020.

Tín hiệu price action: Inside Bar đã hình thành trong khoảng từ 2735 đến 2860.

Ý tưởng giao dịch: Canh bán khi giá vẫn nằm dưới vùng kháng cự 2735 đến 2860, mục tiêu chốt lời 2320 đến 2200.

Chi tiết biểu đồ:

Chien luoc s&p 500

Vàng (XAUUSD)

Xu hướng: Tăng dài hạn.

  • Các mức hỗ trợ: 1445 và 1535 đến 1565.
  • Kháng cự: 1690 đến 1700.

Tín hiệu price action: Inside Bar hình thành vào cuối tuần trước.

Ý tưởng giao dịch: Canh mua khi giá thoái lui về khu vực hỗ trợ chính 1445 – 1455, mục tiêu chốt lời 1610 và sau đó là 1690 – 1700.

Chi tiết biểu đồ:

Chien luoc vang

AUDUSD

Xu hướng: Rất giảm.

  • Các mức kháng cự: 0.6200, 0.6310 và 0.6445.
  • Hỗ trợ: 0.6000 và 0.5500

Tín hiệu price action: Pin Bar hình thành tại khu vực 0.6310.

Ý tưởng giao dịch: Canh bán khi giá tăng lên gần vùng kháng cự 0.6310 đến 0.6445. Mục tiêu chốt lời 0.6000 và 0.5500.

Chi tiết biểu đồ:

AUDUSD

Bài viết liên quan