Ý tưởng giao dịch GBP/USD, Vàng và Dầu thô trong tuần từ 29/06 đến 03/07/2020

GBP/USD

Xu hướng: Giảm trong ngắn hạn.

  • Các mức hỗ trợ: 1.2150 đến 1.2250.
  • Kháng cự: 1.2640 đến 1.2770 và 1.3190.

Tín hiệu price action: Tỷ giá đã tiếp tục giảm sau khi hình thành các Pin Bar giảm giá ở mức kháng cự 1.2640 khoảng 2 tuần trước.

Ý tưởng giao dịch: Canh bán khi xuất hiện Pin Bar hoặc Inside Bar dưới vùng kháng cự 1.2640 đến 1.2725, mục tiêu chốt lời là 1.2150 đến 1.2250.

Biểu đồ:

Vàng (XAU/USD)

Xu hướng: Tăng.

  • Các mức hỗ trợ: 1535 đến 1560 và 1640 đến 1660.
  • Kháng cự: 1740 đến 1765.

Tín hiệu price action: Pin Bar tăng đã hình thành vào cuối tuần trước ngay trên mức 1740.

Ý tưởng giao dịch: Canh mua khi giá giữ vững trên mức hỗ trợ 1660, mục tiêu chốt lời là 1800 hoặc 1900.

Biểu đồ:

Dầu thô tương lai WTI

Xu hướng: Giảm trong dài hạn.

  • Các mức hỗ trợ: 18.00, 28.00, 31.15 và 34.50.
  • Kháng cự: 41.50.

Tín hiệu price action: Giá đã tăng mạnh sau khi hình thành Pin bar tăng ở mức hỗ trợ 34.50 và Pin bar giảm đã hình thành vào giữa tuần trước ở mức 41.50.khoảng 2 tuần trước.

Ý tưởng giao dịch: Canh bán dưới mức kháng cự 41.50, mục tiêu chốt lời là 34.75 đến 31.15 hoặc 28.00.

Biểu đồ:

Bài viết liên quan