Ý tưởng giao dịch GBP/USD và Vàng trong tuần từ 15/06 đến 19/06/2020

GBP/USD

Xu hướng: Trung lập.

  • Các mức hỗ trợ: 1.2150 đến 1.2250.
  • Kháng cự: 1.2640 đến 1.2770 và 1.3190.

Tín hiệu price action: Mô hình Bearish Pin Bar nhỏ đã hình thành vào cuối tuần trước.

Ý tưởng giao dịch 1: Canh bán dưới vùng kháng cự 1.2640 đến 1.2725, mục tiêu chốt lời là vùng hỗ trợ 1.2150 đến 1.2250.

Ý tưởng giao dịch 2: Canh mua trên vùng hỗ trợ 1.2150 đến 1.2250, mục tiêu chốt lời là 1.2640 đến 1.2725 và sau đó là 1.3190.

Biểu đồ:

Vàng (XAU/USD)

Xu hướng: Tăng trong dài hạn.

  • Các mức hỗ trợ: 1535 đến 1560 và 1640 đến 1660.
  • Kháng cự: 1740 đến 1750.

Tín hiệu price action: Mô hình Inside Bar hình thành ở mức kháng cự 1740 vào cuối tuần trước.

Ý tưởng giao dịch: Canh bán dưới 1740 và mục tiêu chốt lời là 1668.

Biểu đồ:

Bài viết liên quan