Ý tưởng giao dịch GBP/USD và S&P 500 trong tuần từ 4/5 – 8/5/2020

GBP/USD

Xu hướng: Giảm.

  • Các kháng cự: 1.3190, 1.2770 và 1.2640.
  • Hỗ trợ: 1.2020 và 1.1400.

Tín hiệu price action: Mô hình Inside Bar hình thành dưới mức kháng 1.2640 (xem biểu đồ bên dưới).

Ý tưởng giao dịch: Canh bán khi xuất hiện tín hiệu giảm dưới mức kháng cự 1.2640 hoặc 1.2770. Mục tiêu chốt lời là 1.2020 hoặc 1.1400.

Chi tiết biểu đồ:

S&P 500

Xu hướng: Giảm.

  • Các mức hỗ trợ tại 2200, 2430 và 2600-2650.
  • Kháng cự: 2960, 3030 và 3130.

Tín hiệu price action: Có một khoảng trống trước ngưỡng kháng cự 2960 (xem biểu đồ bên dưới).

Ý tưởng giao dịch: Canh bán gần vùng kháng cự 2960, mục tiêu chốt lời 2600-2645 hoặc 2500 và 2400.

Chi tiết biểu đồ:

Bài viết liên quan