Ý tưởng giao dịch EURUSD, S&P 500 trong tuần từ 04 – 08/11/2019

EURUSD

Xu hướng: Trung tính

  • Các mức kháng cự 1.1190 và 1.1280.
  • Hỗ trợ 1.0805, 1.0925, 1.1005 đến 1.1050 và 1.1100

Lưu ý: Xu hướng ngắn hạn là tăng do giá trên mức hỗ trợ 1.1050 đến 1.1100. Trong khi đó xu hướng dài hạn vẫn là giảm do giá vẫn nằm dưới ngưỡng kháng cự 1.1280.

Ý tưởng giao dịch 1: Canh mua khi xuất hiện nến pin bar tăng và giá vẫn nằm trên vùng hỗ trợ 1.1050 đến 1.1100. Mục tiêu chốt lời 1.1280.

Ý tưởng giao dịch 2: Bán khi xuất hiện pin bar giảm trong vùng kháng cự 1.1280. Mục tiêu chốt lời 1.1050 đến 1.11000.

Biểu đồ:

Chien luoc giao dich EURUSD

S&P 500

Xu hướng: Tăng.

  • Các mức hỗ trợ tại 3030, 2960 đến 2980, 2860 đến 2890 và 2800 đến 2825.
  • Kháng cự (không có).

Lưu ý: Xu hướng dài hạn vẫn tăng trong khi khu vực hỗ trợ quan trọng 2800 đến 2825 được giữ vững.

Ý tưởng giao dịch: Canh mua khi xuất hiện nến pin bar tăng trên vùng hỗ trợ 2860 đến 2890.

Biểu đồ:

Chien luoc giao dich SP 500

Bài viết liên quan