Ý tưởng giao dịch EURUSD, AUDUSD, Vàng trong tuần từ 25 – 29/11/2019

EURUSD

Xu hướng: Giảm

Các mức kháng cự: 1.1105, 1.1180 và 1.1280.
Hỗ trợ: 1.0805, 1.0925

Lưu ý: Xu hướng trong dài hạn vẫn là giảm do giá vẫn nằm dưới ngưỡng kháng cự 1.1280.

Ý tưởng giao dịch: Bán khống khi xuất hiện pin bar dưới các vùng kháng cự 1.1180 và 1.1280. Mục tiêu chốt lời là 1.0925.

Xem biểu đồ:

y tuong giao dich EURUSD

AUDUSD

Xu hướng: Giảm.

Các mức kháng cự: 0.7205, 0.7080, 0.7050 và 0.6900.
Hỗ trợ 0.6700

Ý tưởng giao dịch: Bán khống khi giá phục hồi lên gần vùng kháng cự 0.6900 và 0.7080. Mục tiêu chốt lời 0.6800 và 0.6700.

Xem biểu đồ:

y tuong giao dich AUDUSD

Vàng

Xu hướng: Giảm.

Các mức hỗ trợ: 1350, 1380, 1400 và 1440 đến 1450.
Kháng cự: 1525 và 1550.

Ý tưởng giao dịch: Bán khi xuất hiện pin bar dưới vùng kháng cự 1525, mục tiêu chốt lời 1450 hoặc 1400.

Xem biểu đồ:

y tuong giao dich vang

Bài viết liên quan