Ý tưởng giao dịch EURUSD, AUDUSD, Vàng trong tuần từ 13 – 17/01/2020

EURUSD

Xu hướng: Giảm

  • Các mức kháng: 1.1180 và 1.1240 đến 1.1280.
  • Hỗ trợ: 1.0805, 1.0925

Chú ý: Xu hướng dài hạn vẫn là giảm do giá vẫn nằm dưới ngưỡng kháng cự dài hạn 1.1180 đến 1.1280.

Ý tưởng giao dịch: Bán khi giá phục hồi tăng trong ngắn hạn hoặc xuất hiện nến giảm giá dưới các vùng kháng cự 1.1180 và 1.1280. Mục tiêu chốt lời 1.0925.

Xem chi tiết biểu đồ:

Chien luoc giao dich EURUSD

AUDUSD

Xu hướng: Giảm trong dài hạn

  • Các mức kháng cự: 0.7205, 0.7080 và 0.7050.
  • Hỗ trợ: 0.6700 và 0.6900 đến 0.6930

Chú ý: Xu hướng là giảm do giá vẫn nằm dưới mức kháng cự 0,7050 đến 0,7205.

Ý tưởng giao dịch: Bán dưới vùng kháng cự 0.7050 đến 0.7080. Mục tiêu chốt lời 0.6900-0.6930.

Xem chi tiết biểu đồ:

Chien luoc giao dich AUDUSD

VÀNG

Xu hướng: Tăng

  • Các mức hỗ trợ: 1440 đến 1450 và khu vực 1510 đến 1525.
  • Kháng cự: 1610 đến 1620.

Chú ý: Mặc dù có tín hiệu bán mạnh, thì xu hướng vẫn là tăng nhẹ khi giá ở mức 1510 đến 1525, trên khu vực hỗ trợ chính.

Ý tưởng giao dịch 1: Mua tại hoặc trên vùng hỗ trợ ngắn hạn 1510 đến 1525, mục tiêu chốt lời từ 1610 đến 1620.

Ý tưởng giao dịch 2: Bán tại hoặc ngay dưới vùng kháng cự 1610 đến 1620, mục tiêu chốt lời 1510 đến 1525.

Xem chi tiết biểu đồ:

Chien luoc giao dich Vang

Bài viết liên quan