Ý tưởng giao dịch EUR/USD, AUD/USD và Dầu thô trong tuần từ 08/06 – 12/06/2020

EUR/USD

Xu hướng: Tăng ngắn hạn.

  • Các mức hỗ trợ: 1.1140 và 1.0990.
  • Kháng cự: 1.1490.

Tín hiệu price action: Bullish Pin Bar được hình thành ở mức 1.0980 vào 2 tuần trước.

Ý tưởng giao dịch 1: Canh mua gần vùng hỗ trợ 1.0980 đến 1.1140, mục tiêu chốt lời 1.1490.

Ý tưởng giao dịch 2: Canh bán gần mức kháng cự 1.1495, mục tiêu chốt lời 1.0980 đến 1.1140.

Biểu đồ:

AUD/USD

Xu hướng: Tăng ngắn hạn

  • Các mức hỗ trợ: 0.6560 và 0.6670.
  • Kháng cự: 0.7030.

Tín hiệu price action: Giá đã giảm sau khi hình thành mô hình Inside Bar tại 0.6670.

Ý tưởng giao dịch: Canh mua trên vùng hỗ trợ 0.6560 và 0.6670, mục tiêu chốt lời là 0.7030 hoặc 0.7200.

Biểu đồ:

Dầu thô WTI

Xu hướng: Giảm dài hạn.

  • Các mức hỗ trợ: 18.00 và 28.00.
  • Kháng cự: 41.50.

Ý tưởng giao dịch: Canh bán dưới mức kháng cự 41.50, mục tiêu chốt lời 36.20, 28.00 hoặc 18.00.

Xem bản tin hàng ngày trong tuần này để biết các ý tưởng và cập nhật thương mại.

Biểu đồ:

Bài viết liên quan