Phân tích kỹ thuật và chiến lược giao dịch forex, vàng từ ngày 30/10 – 03/11/2017

  • 30/10/2017
Phân tích kỹ thuật và chiến lược giao dịch forex, vàng từ ngày 30/10 – 03/11/2017
5 (100%) 1 vote[s]

EUR/USD đóng cửa dưới mức hỗ trợ chính

EUR/USD suy yếu đáng kể trong tuần trước và đóng cửa dưới mức hỗ trợ chính 1.1660. Chúng tôi đang tìm kiếm mức giá bán tốt nhất dưới 1.1860, nhà đầu tư nên tìm tín hiệu bán trên biểu đồ H4 hoặc D1.

Phân tích kỹ thuật và chiến lược giao dịch forex, vàng từ ngày 30/10 - 03/11/2017

AUD/USD đóng cửa dưới mức 0.7750

AUD/USD cũng giảm đáng kể vào tuần trước, đóng cửa dưới mức hỗ trợ chính tương tự như EUR/USD, và mức 0.7750 là mức hỗ trợ mạnh. Nhà đầu tư nên tìm tín hiệu bán dưới mức 0.7890 trên biểu đồ H4 hoặc D1.

Phân tích kỹ thuật và chiến lược giao dịch forex, vàng từ ngày 30/10 - 03/11/2017

GBP/JPY vẫn duy trì trên mức hỗ trợ chính

Chúng tôi vẫn nghiêng về xu hướng tăng cho GBP/JPY, đặc biệt là xuất hiện tín hiệu mua (pin bar ngày 12/10/2017). Nhà đầu tư có thể mua GBP/JPY trong tuần này nếu giá giảm về gần vùng 147.700.

Phân tích kỹ thuật và chiến lược giao dịch forex, vàng từ ngày 30/10 - 03/11/2017

(Thông tin tham khảo)

Chúng tôi sử dụng phương pháp Price Action để phân tích, bạn có thể tìm hiểu về phương pháp price action tại đây: https://galaforex.com/gioi-thieu-price-action-trong-dau-tu-forex/

Leave a Comment: