Phân tích kỹ thuật và chiến lược giao dịch forex, vàng từ ngày 25 đến 29/09/2017

Vàng: vùng hỗ trợ 1275-1295/vùng mua

Vàng đã giảm trở lại trong vài tuần qua. Trong biểu đồ dưới đây, chúng ta có thể thấy giá đang bước vào vùng hỗ trợ trong khoảng 1295 – 1276. Khi vàng bước vào vùng hỗ trợ này, các nhà đầu tư sẽ mua mạnh khi giá ở mức 1276 và hướng đến mục tiêu 1330.

Phân tích kỹ thuật và chiến lược giao dịch forex, vàng từ ngày 25 đến 29/09/2017

GBP/USD đang tìm tín hiệu mua

Phân tích kỹ thuật và chiến lược giao dịch forex, vàng từ ngày 25 đến 29/09/2017

GBP/USD đã đi ngang trong tuần rồi nhưng xu hướng chung là vẫn đang tăng lên. Kế hoạch của chúng tôi là mua trong khoảng mức hỗ trợ chính 1,3260.

EUR/USD củng cố trên mức hỗ trợ chính

Phân tích kỹ thuật và chiến lược giao dịch forex, vàng từ ngày 25 đến 29/09/2017

EUR/USD cơ bản đã “không đi đến đâu” do tuần trước dao động ít và đi ngang. Hỗ trợ ngắn hạn tại 1,1860 và hỗ trợ dài hạn tại 1,6867. Chúng tôi vẫn lạc quan và sẽ mua tại vùng 1,1860 – 1,6867 với mục tiêu là khu vực kháng cự dài hạn 1,2000 – 1,2300.

AUD/USD có thể test mức hỗ trợ gần nhất trước khi tăng cao hơn

Phân tích kỹ thuật và chiến lược giao dịch forex, vàng từ ngày 25 đến 29/09/2017

Bài viết liên quan