Phân tích kỹ thuật và chiến lược giao dịch forex, vàng từ ngày 16-20/10/2017

EUR/USD bật lên từ vùng hỗ trợ chính

Xu hướng chung của EUR/USD là vẫn tiếp tục tăng như chúng tôi đã phân tích những tuần gần đây, chúng tôi vẫn mua EUR/USD khi chúng vẫn trên mức hỗ trợ chính. Tuần trước, giá đã tăng lên sau khi đảo chiều giảm xuống ngưỡng hỗ trợ chính 1.1660 vào ngày 06/10/2017, tạo thành thanh tăng giá trong ngày hôm đó và đây như là một tín hiệu mua tiềm năng. Tuần này, chúng ta sẽ chờ đợi để mua khi giá vẫn trên mức 1.1660, vùng mua tốt nhất trong khoảng 1.1715 – 1.1606.

Phân tích kỹ thuật và chiến lược giao dịch forex, vàng từ ngày 16-20/10/2017

Vàng tăng cao hơn từ vùng hỗ trợ chính

Vàng đã tăng cao hơn vào tuần trước sau khi giữ ở mức 1260 – 1276. Nhà đầu tư có thể tìm kiếm cơ hội mua khi giá ở mức thấp và trên mức 1276 trong tuần này.

Phân tích kỹ thuật và chiến lược giao dịch forex, vàng từ ngày 16-20/10/2017

AUD/USD phục hồi trở lại từ mức hỗ trợ chính

Xu hướng tăng của AUD/USD tiếp tục được phục hồi và giá đóng cửa trên vùng hỗ trợ 0.7825 – 0.7755 vào tuần trước. Nếu bạn phóng to biểu đồ W1 của AUD/USD, bạn sẽ thấy mức hỗ trợ dài hạn trước đó. Chúng tôi đã tìm kiếm mức giá tốt để mua từ vùng hỗ trợ này trong nhiều tuần trong những bài phân tích trước, hy vọng một số nhà đầu tư đã mua trong vùng giá hỗ trợ trên và “lên thuyền” cùng chúng tôi.

Phân tích kỹ thuật và chiến lược giao dịch forex, vàng từ ngày 16-20/10/2017

GBP/USD tăng mạnh

Xu hướng chung của GBP/USD vẫn là tăng. Nhà đầu tư có thể mua vào nếu xuất hiệu tín hiệu mua trên biểu đồ H4 hoặc D1 hoặc gần trên ngưỡng 1.3025.

Phân tích kỹ thuật và chiến lược giao dịch forex, vàng từ ngày 16-20/10/2017

Bài viết liên quan