Phân tích kỹ thuật và chiến lược giao dịch forex từ 04 – 08/12/2017

EUR/USD sẵn sàng tăng mạnh trở lại

Tuần trước, EUR/USD được củng cố sau khi tăng trở lại mức kháng cự 1.1875. Chiến lược giao dịch EUR/USD của chúng tôi trong tuần này là canh mua EUR/USD khi giá giảm về gần vùng 1.1664.

Phân tích kỹ thuật và chiến lược giao dịch forex từ 04 - 08/12/2017

GBP/USD tăng mạnh trở lại từ tín hiệu pin bar

GBP/USD tăng mạnh vào tuần trước sau khi xuất hiện pin bar. Chiến lược giao dịch GBP/USD của chúng tôi trong tuần này là canh mua khi giá giảm về vùng 1.3340 và 1.3040.

Phân tích kỹ thuật và chiến lược giao dịch forex từ 04 - 08/12/2017

AUD/USD được củng cố trên mức hỗ trợ

AUD/USD tăng nhẹ từ mức 0.7530 vao tuần trước, có khả năng sẽ hình thành một hỗ trợ ngắn hạn tại đó. Trong tuần này, AUD/USD có khả năng tăng lên 0.7730. Chiến lược giao dịch AUD/USD của chúng tôi trong tuần này là canh bán tại 0.7730.

Phân tích kỹ thuật và chiến lược giao dịch forex từ 04 - 08/12/2017

Bài viết liên quan