Lập kế hoạch kinh doanh forex và kinh doanh theo kế hoạch

Các nhà kinh doanh forex thành công luôn có kỷ luật vững chắc. Họ lập kế hoạch cho mọi giao dịch của họ, sau đó đơn giản chỉ thực hiện kế hoạch đó.

Nếu bạn không có kế hoạch kinh doanh forex rõ ràng để theo dõi và tuân theo chúng một cách nhất quán, bạn sẽ gặp khó khăn trong việc kiếm tiền từ forex với tư cách một nhà kinh doanh.

Thỉnh thoảng bạn ném kế hoạch kinh doanh của bạn ra ngoài của số, nó có thể tạo ra niềm vụi ngắn cho bạn nhưng nó sẽ ảnh hưởng đến khả năng duy trì kỷ luật của bạn trong thời gian dài.

Lập kế hoạch kinh doanh forex và kinh doanh theo kế hoạch

Kinh doanh forex thì phải giữ kỷ luật

Khi bạn ngừng theo kế hoạch của mình, bạn được chút lợi nhuận vì thiếu kỷ luật và bạn thấy rằng từ bỏ kế hoạch kinh doanh forex không phải là vấn đề lớn. Khoảng lợi nhuận này có thể làm tăng khuynh hướng từ bỏ kế hoạch kinh doanh forex trong tương lai. Bạn sẽ nghĩ rằng: “Tôi đã có lợi nhuận một lần, có lẽ tôi sẽ có thêm lợi nhuận lần nữa”. Nhưng kết quả tích cực từ việc kinh doanh không có kỷ luật thường là ngắn ngủi, thiếu kỷ luật cuối cùng sẽ tạo ra thua lỗ nặng nề và dễ dàng cháy tài khoản.

Phân biệt các thắng lợi

Một chiến thắng chính đáng là khi bạn tạo ra kế hoạch kinh doanh forex chi tiết là làm theo kế hoạch. Chiến thắng do kế hoạch kinh doanh hợp lý và có kỷ luật.

Một chiến thắng vô lý xayr ra khi bạn thực hiện một kế hoạch qua loa. Bạn có thể sẽ có lợi nhuận, nhưng kết quả xảy ra tình cờ. Chiến thắng này không có căn cứ và là tiền đề để giao dịch không có kỹ luật.

Duy trì kỷ luật là điều quan trọng cho việc kinh doanh forex để có lợi nhuận ổn định.

Sự nhất quán là rất quan trọng

Những người chiến thắng là những người luôn phát triển các kỹ năng một cách nhất quán, dù ở mọi cơ hội nào thì họ đều có thể nắm bắt một cách chính xác. Đây là lý do tại sao những người như Stephen Curry hoặc Kevin Durant có tỷ lệ phần trăm ném báo chính xác cao hơn những người yêu thích thể hiện kỹ thuật. Họ đã phát triển kỹ năng ném bòng một cách nhất quán.

Kinh doanh forex cũng như vậy, một nhà đâu tư phải giao dịch một cách nhất quán theo một kế hoạch kinh doanh cụ thể cho mỗi thương mại. Với kỷ luật có lợi nhuận, đừng để những chiến thắng vô lý cản trở khả năng duy trì kỷ luật của bạn. Làm theo kế hoạch kinh doanh forex của bạn thì bạn sẽ có lợi hơn về lâu dài.

Bài viết liên quan