Kinh doanh forex, làm thế nào để kiếm tiền?

Trong thị trường forex, bạn mua hoặc bán các loại tiền tệ.

Việc thực hiện một thương mại trong kinh doanh forex rất đơn giản, nó tương tự như các thị trường khác (như thị trường chứng khoán), vì vậy nếu bạn có kinh nghiệm kinh doanh các thị trường đó, bạn sẽ có thể thấy kinh doanh forex rất dễ dàng.

Đối tượng của kinh doanh forex là tiền tệ, bạn sẽ trao đổi loại tiền tệ này sang một loại tiền tệ khác với kỳ vọng giá sẽ thay đổi.

Cụ thể hơn là loại tiền tệ bạn mua sẽ tăng giá trị so với loại tiền tệ bạn bán.

Ví dụ:

Thực hiện EUR USD
Bạn mua 10,000 euros tại tỷ giá của EUR/USD là 1.1800 +10,000 -11,800*
Sau 1 tuần, bạn trao đổi 10,000 euros sang đô la Mỹ tại tỷ giá 1.2500 -10,000 +12,500**
Lợi nhuận của bạn là $700 0 +700

*EUR 10,000 x 1.18 = USD 11,800
** EUR 10,000 x 1.25 = USD 12,500

Tỷ giá hối đoái là tỷ lệ giá trị của loại tiền tệ này đối với loại tiền tệ khác.

Ví dụ tỷ giá USD/CHF cho biết bao nhiêu đô la Mỹ có thể mua một Franc Thụy Sĩ, hoặc bao nhiêu Franc Thụy Sĩ bạn cần để mua một đô la Mỹ.

Làm thế nào để đọc báo giá trong kinh doanh forex?

Trong kinh doanh forex thì tiền tệ luôn được trích dẫn trong các cặp, ví dụ GBP/USD hoặc USD/JPY. Lý do các loại tiền tệ luôn được trích dẫn trong cặp bởi vì mỗi khi giao dịch forex, bạn đồng thời mua một loại tiền tệ và bán một loại tiền tệ khác.

Dưới đây là một ví dụ về tỷ giá hối đoái giữa đồng bảng Anh và đô la Mỹ:

Kinh doanh forex, làm thế nào để kiếm tiền?

Các loại tiền tệ được liệt kê đầu tiên bên trái dấu gạch chéo (“/”) được gọi là tiền tệ cơ sở (trong ví dụ này là bảng Anh), tiền tệ bên phải dấu gạch chéo là tiền tệ báo giá (trong ví dụ này là đồng đô la Mỹ).

Khi kinh doanh forex và bạn mua, tỷ giá hối đoái sẽ cho bạn biết bạn cần phải trả bao nhiêu đơn vị tiền tệ báo giá để mua một đơn vị của tiền tệ cơ sở. Trong ví dụ trên thì bạn phải trả 1,51258 đô la Mỹ để mua 1 bảng Anh.

Khi bán, tỷ giá hối đoái cho bạn biết bao nhiêu đơn vị tiền tệ báo giá mà bạn nhận được khi bán một đơn vị tiền tệ cơ sở. Và trong ví dụ trên, bạn nhận được 1,51258 đô la Mỹ khi bán 1 bảng Anh.

Các loại tiền tệ cơ sở là “cơ sở” để mua hoặc bán. Nếu bạn mua EUR/USD có nghĩa rằng bạn đang mua tiền tệ cơ sở và đồng thời bán tiền tệ báo giá (mua EUR, bán USD).

Bạn muốn mua cặp tiền tệ vì bạn tin rằng giá trị của tiền tệ cơ sở sẽ tăng hơn so với tiền tệ báo giá.

Bạn sẽ bán cặp tiền tệ vì bạn nghĩ rằng tiền tệ cơ sở sẽ mất giá so với tiền tệ báo giá.

Long/Short trong kinh doanh forex là gì?

Trước tiên, bạn nên xác định là bạn muốn mua hay muốn bán.

Kinh doanh forex, làm thế nào để kiếm tiền?

Nếu bạn muốn mua (có nghĩa là mua tiền tệ cơ sở và bán tiền tệ báo giá), bạn muốn tiền tệ cơ sở tăng giá trị và sau đó bạn sẽ bán nó trở lại khi đạt mức giá cao hơn.

Trong kinh doanh forex, các thương nhân thường thảo luận và gọi là “going long” hay “long position”, bạn chỉ cần nhớ: Long = Buy (mua).

Nếu bạn muốn bán (có nghĩa là bán tiền tệ cơ sở và mua tiền tệ báo giá), bạn muốn tiền tệ cơ sở giảm giá trị và sau đó bạn mua lại khi nó đạt mức giá thấp hơn.

Trong kinh doanh forex thì điều này được gọi là “going short” hay “short position”, bạn nên nhớ: Short = Sell (bán).

Bid, Ask và Spread trong kinh doanh forex

Tất cả các cặp tiền tệ trong forex đều được trích dẫn với hai giá: bid và ask. Hầu hết bid sẽ thấp hơn ask.

Bid là giá mà tại đó sàn forex của bạn sẵn sàng mua tiền tệ cơ sở và trao đổi tiền tệ báo giá. Điều này có nghĩa giá bid là giá tốt nhất mà bạn sẽ bán ra thị trường.

Ask là giá mà tại đó sàn forex của bạn sẽ bán tiền tệ cơ sở và trao đổi tiền tệ báo giá. Ask là giá tốt nhất sẵn có mà bạn sẽ mua từ thị trường.

Sự khác nhau giữa giá bid và ask được gọi là spread.

Báo giá cặp EUR/USD ở trên, giá bid là 1,34568 và giá ask là 1,34588.

  • Nếu bạn muốn bán EUR, bạn nhấn vào “Sell” và bạn sẽ bán Euro tại 1,34568.
  • Nếu bạn muốn mua EUR, bạn nhấn vào “Buy” và bạn sẽ mua Euro tại 1,34588.

Tất cả các thông tin trong bài viết được minh họa bằng hình ảnh dưới đây:

Kinh doanh forex, làm thế nào để kiếm tiền?

Bài viết liên quan