Chiến lược giao dịch Forex: USDJPY, EURUSD và Dầu tuần từ 26/8 – 30/8/2019

USDJPY

Xu hướng: Giảm

Các mức kháng cự: 112.00, 111.00, 109.00, 107.80 và 106.80.
Các mức hỗ trợ: 104.60

Ý tưởng giao dịch: Canh bán tại vùng kháng cự 106.80 và 107,80, mục tiêu lợi nhuận là 104.60.

Biểu đồ:

Chien luoc giao dich forex USDJPY EURUSD Dau

EURUSD

Xu hướng: Giảm

Các mức kháng cự: 1.1110, 1.1180, 1.1280, 1.1325, 1.1430 và 1.1570.

Các mức hỗ trợ 1.1020.

Ý tưởng giao dịch: Tìm tín hiệu bán khi giá vẫn nằm dưới vùng kháng cự 1.1180 đến 1.1280, mục tiêu lợi nhuận là 1.1100 và 1.1020.

Biểu đồ:

Chien luoc giao dich forex USDJPY EURUSD Dau

Dầu

Xu hướng: Giảm

Các mức hỗ trợ ở mức 51.20, 54.00 đến 55.00.
Các mức kháng cự 66.60, 63.50, 60.30, 57.50.

Ý tưởng giao dịch: Tìm tín hiệu bán khi giá vẫn nằm dưới vùng kháng cự 57.50 và 60.20, mục tiêu lợi nhuận 54.00 và 51.00.

Biểu đồ:

Chien luoc giao dich forex USDJPY EURUSD Dau

Bài viết liên quan