Chiến lược giao dịch forex từ 11/03 – 15/03/2019

Chiến lược giao dịch forex trong tuần từ ngày 11/03 đến ngày 15/03/2019

EUR/USD – Giá đã giảm thấp hơn sau khi hai cây nến đảo chiều xuất hiện.

Xu hướng: Giảm

Các mức quan trọng: Kháng cự 1.1490, 1.1615 và 1.1820. Hỗ trợ 1.1218 đến 1.1300.

Nhận định: 2 cây nến đảo chiều xuất hiện và đã kích hoạt một động thái bán mạnh đẩy giá xuống thấp hơn.

EUR/USD đã giảm giá mạnh vào tuần trước, đóng cửa dưới mức hỗ trợ 1.1218. Xu hướng vẫn là giảm dưới ngưỡng kháng cự 1.1490, do đó chúng tôi tiếp tục khuyến khích bán cặp EUR/USD với mục tiêu lợi nhuận tại khu vực 1.1220 hoặc thấp hơn.

Chiến lược giao dịch forex từ 11/03 - 15/03/2019

VÀNG – Khả năng tăng trên mức hỗ trợ 1281.

Xu hướng: Tăng

Các mức quan trọng: Kháng cự 1305 và 1355. Hỗ trợ ở mức 1237, 1266, 1280.

Nhận định: Một số nến đảo chiều đã xuất hiện tại vùng hỗ trợ 1280. Xu hướng hiện tại vẫn tăng vì vậy chúng tôi khuyến khích mua với mục tiêu nhắm đến là mức 1305 và 1355.

Chiến lược giao dịch forex từ 11/03 - 15/03/2019

S&P 500 – Xuất hiện pin bar cho thấy giá sắp tăng cao hơn.

Xu hướng: Tăng

Các mức quan trọng: Kháng cự 2820. Hỗ trợ 2600, 2690, 2500-2550, 2440 và 2320.

Nhận định: Giá hiện tại xuất hiện pin bar trên mức hỗ trợ 2690. Nếu giá vẫn giữ trên mức 2690 thì chúng tôi khuyến khích mua khi giá điều chỉnh giảm với mục tiêu là 2820.

Chiến lược giao dịch forex từ 11/03 - 15/03/2019

Lưu ý: Chiến lược chỉ mang tính chất tham khảo và chỉ áp dụng từ ngày 11/03 đến ngày 15/03.

Chiến lược giao dịch forex này sử dụng phương pháp Price Action. Xem thêm: Giới thiệu về Price Action.

Đăng ký nhận tin

Nhận kiến thức đầu tư mỗi ngày qua email.

Cám ơn, bạn đã đăng ký thành công.

Đã xảy ra lỗi.

Leave a Reply