Chiến lược giao dịch Forex: GBPUSD, USDJPY, Dầu từ 12/8 – 16/8/2019

Tất cả các biểu đồ phân tích được hiển thị theo biểu đồ ngày.

GBPUSD: Xu hướng giảm.

Các ngưỡng kháng cự: 1.2820-70, 1.2770, 1.2580, 1.2380 đến 1.2430.
Ngưỡng hỗ trợ: 1.1990.

Lưu ý: Xu hướng vẫn là giảm, trong khi giá vẫn nằm dưới vùng kháng cự 1.2400 đến 1.2560.

Ý tưởng giao dịch: Canh bán khi giá nằm dưới vùng kháng cự 1.2400 đến 1.2560, mục tiêu chốt lời tại vùng 1.1990.

Biểu đồ:

Chien luoc giao dich GBPUSD

USDJPY: Xuất hiện tín hiệu giảm dưới ngưỡng kháng cự

Các ngưỡng kháng cự: 112.00, 111.00, 109.00, 107.80 và 106.80.

Ngưỡng hỗ trợ: 104.60.

Lưu ý: Xuất hiện tín hiệu giảm mạnh trong tuần trước và giảm xuống dưới mức hỗ trợ chính 106.80.

Ý tưởng giao dịch: Canh bán dưới vùng kháng cự 106.80 đến 107.80, với mục tiêu lợi nhuận là 106.80 và sau đó là 104.60.

Biểu đồ:

Chien luoc giao dich USDJPY

Dầu thô: Xu hướng giảm

Các ngưỡng hỗ trợ ở mức 51.20, 54.00 đến 55.00.
Các ngưỡng kháng cự 66.60, 63.50, 60.30, 57.50.

Lưu ý: Xu hướng vẫn là giảm khi giá vẫn nằm dưới mức kháng cự 57.50 đến 60.20. Giá đã bắt đầu giảm thấp hơn trong vài tuần trước sau khi kiểm tra vùng kháng cự 60.20.

Ý tưởng giao dịch: Bán dưới vùng kháng cự 57.50 đến 60.20, mục tiêu lợi nhuận là 54.00 và 51.00.

Biểu đồ:

Chien luoc giao dich Dau

Đăng ký nhận tin

Nhận kiến thức đầu tư mỗi ngày qua email.

Cám ơn, bạn đã đăng ký thành công.

Đã xảy ra lỗi.

Leave a Reply