EURUSD – Canh bán khi giá gần mức kháng cự 1.1180

Xu hướng: Giảm

Kháng cự :1.1020, 1.1110, 1.1180, 1.1280, 1.1325, 1.1430 và 1.1570.

Hỗ trợ 1.0805.

Lưu ý: Nếu mức 1.1020 bị phá vỡ thì nó sẽ giảm sâu hơn. Xu hướng chính của EURUSD trong ngắn hạn vẫn là giảm khi giá dưới mức kháng cự 1.1180.

Ý tưởng giao dịch: Canh bán gần vùng 1.1180.

Xem biểu đồ D1 bên dưới.

Chien luoc giao dich EURUSD