EUR/USD – Nhiều tín hiệu giảm xuất hiện trong 2 tuần qua.

Xu hướng: Giảm

Các mức chính:

– Kháng cự: 1.1490, 1.1615 và 1.1820.
– Hỗ trợ: 1.1180 và 1.1220

Ý tưởng giao dịch: Canh bán EUR/USD khi giá phục hồi dưới ngưỡng kháng cự 1.1490, với mục tiêu lợi nhuận 1.1180 đến 1.1220.

Chiến lược giao dịch EUR/USD và USD/JPY trong tuần từ 01/04 - 05/04/2019

USD/JPY – Tín hiệu tăng đã hình thành trong khu vực hỗ trợ 110.00. Giá có thể bắt đầu phục hồi từ đây.

Xu hướng: Sideway

Các mức chính:

– Kháng cự: 1114.50 và 111.90.
– Hỗ trợ: 109.70 đến 110.10 và 104.60.

Ý tưởng giao dịch: Trong khi khu vực hỗ trợ 109.70 đến 110.00 không bị phá vỡ, canh mua USD/JPY khi giá điều chỉnh, với mục tiêu lợi nhuận là 111.90.

Chiến lược giao dịch EUR/USD và USD/JPY trong tuần từ 01/04 - 05/04/2019

Lưu ý: GalaForex áp dụng phương pháp Price Action để phân tích và đưa ra nhận định theo quan điểm cá nhân (Tìm hiểu thêm: Giới thiệu Price Action). Ý tưởng giao dịch này chỉ mang tính chất tham khảm và chỉ áp dụng trong tuần từ 01/04 đến 05/04/2019.