Cảnh báo rủi ro

by Thi Le

Trước khi quyết định tham gia thị trường forex, bạn nên cẩn thận xem xét mục tiêu đầu tư và kinh nghiệm của bạn. Quan trọng nhất là bạn không nên đầu tư số tiền vượt quá khả năng của mình.

Sử dụng đòn bẩy tài chính cao, yêu cầu ký quỹ thấp thì rủi ro sẽ rất cao nếu bạn không thể kiểm soát, bạn có thể mất tất cả số tiền của mình đã đầu tư.

Ngoài ra còn những rủi ro như đường truyền Internet chậm, phần mềm hoặc phần cứng máy tính bị lỗi hoặc hư hỏng. Bạn nên sử dụng đường truyền Internet tốt, máy tính của bạn phải hoạt động ổn định hoặc bạn phải sao lưu các thông tin quan trọng để đề phòng trường hợp dữ liệu bị mất không thể phục hồi.